loading...

UVODNÍ KONZULTACE ZDARMA

UVODNÍ KONZULTACE ZDARMA

Získejte úvodní 15minutovou konzultaci ZDARMA. Po konzultaci se můžete rozhodnout, zda chcete využít mých dalších služeb nebo zda jste spokojeni s poskytnutými informacemi. V naší 15minutové konzultaci se zaměříme na rychlou identifikaci problémů a nalezení efektivních řešení pro Vaši situaci.

PROČ SPOLUPRACOVAT SE MNOU

PROČ SPOLUPRACOVAT SE MNOU

ČÍM SE ZABÝVÁM

ČÍM SE ZABÝVÁM

contract icon

Občanské a obchodní právo

Uzavírání smluv je základním kamenem většiny obchodních i osobních transakcí. Pro Vás jako účastníka takové transakce by mělo být prioritou zajistit, že smlouva skutečně chrání Vaše zájmy. Dobrá smlouva je prevencí mnohem nákladnějšího sporu. I když se může zdát zbytečné konzultovat smlouvu s právníkem, když přece Google najde mnoho vzorů, ukáže se tento postup často jako krátkozraký.

Mimo smluvního práva se zabývám obchodním právem, zakládáním společností či vyřizováním aspektů, které s nimi souvisí.

V INPARTNERS Vám rovněž rádi pomůžeme v případě sporu. Máte za to, že Vaše práva byla dotčena? Neplní druhá strana smlouvu tak, jak by měla? Neváhejte situaci začít řešit.

Smlouvy Nemovitosti Spory Společnosti Obchodní právo Dluhy Pohledávky
code icon

Tvorba webů a webových aplikací

Moderní webové stránky jsou pro Vaše podnikání v dnešní digitální době klíčové. Webové stránky jsou často prvním kontaktem zákazníka s Vaší značkou, mohou Vám tak pomoci získávat nové zákazníky a udržovat ty stávající. Zároveň posilují důvěryhodnost Vašeho brandu.

Moderní a profesionálně navržená stránka vytváří silný první dojem a zákazníkovi sděluje, že Váš brand je seriózní, současný a orientovaný na zákazníka. V dnešním konkurenčním prostředí je nezbytné, aby se podniky odlišily od konkurence, i v tomto Vám může Váš web pomoci. Do on-line prostředí se „stěhuje“ stále více služeb. Nezůstaňte pozadu!

Web Webové aplikace Responzivní web Moderní web Internetové stránky
gdpr icon

Osobní údaje

Ochrana osobních údajů je klíčová pro zajištění soukromí a důstojnosti jednotlivců. Význam ochrany osobních údajů se zvětšuje v dnešním digitálním světě. Zásadním právní nástrojem v této oblasti je nařízení GDPR.

S osobními údaji přichází do styku každý, vyplnění údajů na fakturu nebo kontaktní formulář na webu, to jsou jen dva příklady zpracování osobních údajů. Mimo povinného plnění závazků plynoucích z obecně závazných předpisů v této oblasti podporuje zodpovědná politika v oblasti ochrany osobních údajů důvěru ve Vaše podnikání. Plníte všechny povinnosti správně?

GDPR DPIA Data Ochrana dat Ochrana osobních údajů Zpracování osobních údajů
backend icon

Server a nastavení

Mým cílem je Vám ulehčit veškeré technické záležitosti spojené s nastavením Vašeho serveru, webu či hostingu. Pomohu vám vybrat optimální hostingový plán i spolehlivého poskytovatele, který bude vyhovovat Vašim potřebám a požadavkům na rychlost, dostupnost a bezpečnost. Postarám se o správné nastavení DNS záznamů, aby Váš web byl snadno přístupný a bezproblémově fungoval pro všechny návštěvníky.

Aby byl Váš web kompletně připraven, postarám se i o nastavení e-mailu a SSL certifikátu pro zabezpečené spojení. Rád Vám pomůžu i se zálohováním dat a integrací s potřebnými aplikacemi či službami.

Nastavení serveru Server Webhosting Hosting API Maily SSL certifikát Databáze Integrace služeb Domény DNS
iplaw icon

Právo duševního vlastnictví

Řešení autorských práv je klíčové pro zajištění právní ochrany Vašich tvůrčích děl, jako je software, texty, fotografie či hudba. Autorská práva vstupují do hry i v případě, kdy ve svém software či aplikaci používáte knihovny nebo frameworky třetích osob, ty mohou ovlivnit to, jakým způsobem budete moci Vaše výsledné dílo použít.

Svůj brand můžete chránit i prostřednictvím ochranných známek, která zajišťuje exkluzivitu nejen Vašeho jména či loga a tím brání konkurenci ve zneužití Vaší reputace.

Investice do práv duševního vlastnictví je investicí do dlouhodobého úspěchu a udržitelnosti Vašeho podnikání či tvůrčí kariéry. V INPARTNERS víme, jak na to, a rádi Vám pomůžeme.

Softwarové právo Licence Open source Ochranné známky Autorská práva Software ICT právo Know how Brand Ochrana Brandu
seo icon

SEO a analytika

SEO (Search Engine Optimization) a analytika jsou klíčové složky pro úspěch Vašeho webu.

SEO zajišťuje, že Vaše stránka bude snadno nalezena ve vyhledávačích, i když si zrovna nechcete platit za reklamu. Optimalizace webové stránky pro vyhledávače zahrnuje řadu technik začínaje uvedením relevantních klíčových slov a konče zajištěním vhodného technického nastavení.

Analytika je důležitá pro sledování úspěšnosti Vašeho webu a identifikaci toho, co vyžaduje zlepšení. Pomocí nástrojů jako je Google Analytics, můžete analyzovat chování návštěvníků, zdroje návštěvnosti a konverzní míry. Tyto informace Vám umožní lépe porozumět Vaší cílové skupině a přizpůsobit obsah a strategii tak, aby přilákala co nejvíce klientů.

SEO Google analytics Analytika Optimalizace Vyhledávání

POZNEJTE MĚ

POZNEJTE MĚ

Text

KONTAKT

KONTAKT

Jak zacházím s vyplněnými osobními údaji, se můžete dozvědět v zásadách zpracování osobních údajů.